සම්පූර්ණ AL HTML පාඩම පැයෙන් || HTML Explained in Sinhala || AL ICT a/l technology subjects sinhala

by Krabihometownbt1
bannerThis video is created for Educational Purposes only.
Re-usage of content or the video is strictly prohibited.
All these videos are property of “Deshan Sumanathilaka Academy” Youtube Channel.

In any need of reusing the content please contact deshankoshala@gmail.com.
Videos By: Deshan K Sumanathilaka
(BTech Computer Science & Engineering, MCS(Reading) )
Assistant Lecturer, IIT
Editing: Camtasia 2019
C programming:

See also  8D Music Mix ⚡ Best 8D Audio Songs [2 Million Special] 8d technology

Python in English:
python is sinhala:
Operating Systems:
Number Systems:
Logic gates:
Sorting Algorithms:
Database and SQL:
PHP:

Writing Pad : Huion H430P
For Orders HUION H430P Writing Pads : contact 071 1354345 Dilan .

Images related to the topic a/l technology subjects sinhala

සම්පූර්ණ AL HTML පාඩම පැයෙන් || HTML Explained in Sinhala || AL ICT

සම්පූර්ණ AL HTML පාඩම පැයෙන් || HTML Explained in Sinhala || AL ICT

Search related to the topic සම්පූර්ණ AL HTML පාඩම පැයෙන් || HTML Explained in Sinhala || AL ICT

#සමපරණ #HTML #පඩම #පයන #HTML #Explained #Sinhala #ICT
සම්පූර්ණ AL HTML පාඩම පැයෙන් || HTML Explained in Sinhala || AL ICT
a/l technology subjects sinhala
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Hilarious Advertisement on Toilet Paper: "Technology can’t do Everything!" technology advertisement

You may also like

23 comments

blue hero 12/09/2021 - 9:27 PM

This is the kind of video I wanted
Good job sir ❤

Reply
Sharada Wanniarachchi 12/09/2021 - 9:27 PM

Thanx sir

Reply
කතරගම සමිත හාමුදුරුවෝ 12/09/2021 - 9:27 PM

Akuru godak lassanai ❤️

Reply
විවේචකයා 12/09/2021 - 9:27 PM

elaga video eka chuttk hemihita kiyala denna speed chutk wadi ee unata hodata theruna thank you

Reply
chethi bile 12/09/2021 - 9:27 PM

Sir html forms ennadda

Reply
KAVEEN BGM MASTER 12/09/2021 - 9:27 PM

please change front

Reply
KAVEEN BGM MASTER 12/09/2021 - 9:27 PM

ayye mul tika therune na

Reply
Dhanu Warnasooriya 12/09/2021 - 9:27 PM

❤️

Reply
Channel Pramu 🌊 12/09/2021 - 9:27 PM

really interesting .. I could capture everything by this video

Reply
Minusha Pabasara 12/09/2021 - 9:27 PM

❤️✊

Reply
Shirantha Madhurappriya 12/09/2021 - 9:27 PM

mage samahara ewa hariyata awe nene mama typ kra weradid ?

Reply
Keshan Karunanayaka 12/09/2021 - 9:27 PM

Sir font eka wenas krnna ..melo deyak therenna

Reply
AKILA ISHAN 12/09/2021 - 9:27 PM

NIYAMAI SIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Reply
Banuka Wibusha 12/09/2021 - 9:27 PM

Supiriyatama kiyala denawa 🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Reply
Reshon gunarathna 12/09/2021 - 9:27 PM

sir pythone payen goda daganna video ekak denna bari weida. labunoth godak wati sir. htmt video eka maru. t6hank you sir

Reply
Sl Tube 12/09/2021 - 9:27 PM

Ekanm watinawa 💖💖thnks sir

Reply
randika chamara 12/09/2021 - 9:27 PM

Thank 😘

Reply
Sumudu 12/09/2021 - 9:27 PM

Thank you sir…❤️❤️❤️❤️

Reply
malee De Silva 12/09/2021 - 9:27 PM

Full watched thanks for share

Reply
malee De Silva 12/09/2021 - 9:27 PM

Full play

Reply
malee De Silva 12/09/2021 - 9:27 PM

❤️👍

Reply
සනා ProDuctions 12/09/2021 - 9:27 PM

First comment

Reply
සනා ProDuctions 12/09/2021 - 9:27 PM

Thanks aiye

Reply

Leave a Comment