ห้องพัก

DSC_8078_renamed

ห้องพัก Superior Room

 • จำนวนผู้เข้าพัก: 2 ท่าน
 • ประเภท: เตียงเดี่ยว
 • บรรยากาศ: วิวสวนร่มลื่น

DSC_8095_renamed

ห้องพัก Deluxe Room

 • จำนวนผู้เข้าพัก: 2-3 ท่าน
 • ประเภท: เตียงคู่
 • บรรยากาศ: วิวสวนร่มลื่น

DSC_8023_renamed

ห้องพัก Family Room

 • จำนวนผู้เข้าพัก: 4-6 ท่าน
 • บรรยากาศ: วิวสวนร่มลื่น
 • แบบห้อง: Family Room มีประตูกั้นระหว่างห้อง

DSC_9225_renamed

ห้องพัก Deluxe Pool Side

 • จำนวนผู้เข้าพัก: 2-4 ท่าน
 • ประเภท: เตียงเดี่ยว
 • บรรยากาศ: วิวสวนร่มลื่น

ห้องพัก Honeymoon

 • จำนวนผู้เข้าพัก: 2 ท่าน
 • ประเภท: เตียงเดี่ยว
 • บรรยากาศ: วิวสวนร่มลื่น

อัตราค่าบริการ

rateroom

*หมายเหตุ ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลง